Predaj a počúvanie

Dôkladne zvážený výber je základom úspechu
Značka High-End Audio Studio je synonymom pre pokojný a ničím nerušený výber audiovizuálnej techniky. V sortimente firmy sú prístroje najvyššej kvality s ktorých akustickými, vizuálnymi alebo technickými vlastnosťami je nutné sa dobre zoznámiť. Z tohto dôvodu je v sídle firmy niekoľko posluchových miestností, kde je možné posúdiť výnimočné kvality jednotlivých produktov. Vo väčšine prípadov je potrebné tiež jednotlivé komponenty správne skombinovať. Tí, ktorí si prešli hľadaním im vhodných audiovizuálnych komponentov, dobre vedia, že neexistuje univerzálny audiovizuálny komponent, ktorý by bol vhodný do akejkoľvek zostavy. Preto správna kombinácia jednotlivých komponentov celej stereofónnej audio zostavy, alebo zostavy domáceho kina, môže byť kľúčovým krokom pre výslednú satisfakciu používateľa. Je teda rozhodne vhodné sa s jednotlivými prístrojmi zoznámiť a odporúčanú kombináciu si v kľude vypočuť. V posluchových miestnostiach splečnosti High-End Audio Studio túto možnosť máte.

Výber jednotlivých komponentov
Sortimet firmy ponúka široký výber z produkcie niekoľkých výrobcov reproduktorových sústav. Tie by mali byť prvým a najdôležitejším prvkom pri zostavovaní kvalitného audio systému. Práve reprosústavy sa najpodstatnejšie podieľajú na výslednom zvukovom prejave. V mnohých prípadoch je však veľa eliminujúcich prvkov, ktoré neumožňujú výber akýchkoľvek reprosústav. Nimi môžu byť veľkosť posluchového priestoru, jeho akustické vlastnosti, ďalej dizajn alebo veľkosť reproduktorov a samozrejme aj v neposlednom rade ich cena. Ak je vykonaný výber správnych reprosústav, následne by mal prebehnúť výber zosilňovača a nakoniec všetkých zdrojových prvkov. Tu sa ponúka široký sortiment záznamových (a reprodukčných) možností. Aktuálne sú tradičné diskové médiá vytláčaná digitálnym záznamom. Ten môže byť buď streamovaný alebo uložený na vhodnom dátovom úložisku. Vďaka novým technológiám boli dátové možnosti rotačných záznamových médií už prekonané, čo prináša ďalšie možnosti pre skvalitnenie reprodukovaného záznamu. Veľmi dôležitým prvkom každej audio zostavy sa teda stáva digitálne analógový prevodník, ktorý predurčuje kvalitu jednotlivých digitálnych médií ako sú internetové rádiá, hudba uložená na dátovom úložisku, hudba streamovaná, ale tiež záznam z tradičných CD a DVD diskov.

A čo analóg?
Gramofón, ktorý je najstarší z hudobne záznamových médií, má svoj revival. Veta, ktorú počujeme z mnohých strán. Skutočnosť je taká, že gramofónový záznam nikdy neprestal byť používaný. Len mnoho užívateľov hľadajúcich reprodukciu čo najvernejšie podobnú originálu muselo uznať, že gramofón zatiaľ žiadnym digitálnym médiom nebol prekonaný. A práve široký výber gramofónov, prenosiek a príslušenstva pre spracovanie analógového signálu je veľmi silným prvkom v sortimente spoločnosti High-End Audio Studio. Je len na užívateľovi, či vstúpi do magického sveta analógu a nechá sa unášať na vlnách čisté, nezdigitalizované hudby ...