O spoločnosti High-End Audio Studio

Nepočúvajte prístroje, počúvajte hudbu ...

Spoločnosť High-End Audio Studio bola založená v roku 1993 ako prvé posluchové štúdio v vtedy ešte existujúcej Československej republike. Od počiatku existencie firmy bola hlavná činnosť orientovaná na predaj kvalitné a nekomerčné audiovizuálnej techniky s individuálnym prístupom k zákazníkovi. Medzi prvými značkami, s ktorými sa mohli zoznámiť prvý zákazníci boli výrobky českej legendárnej firmy AU / RA, alebo anglických firiem NAD a Dali. V priebehu ďalších rokov sortiment firmy začali rozširovať výrobky firiem, ktoré si našu spoločnosť zvolili ako distribútora pre Česků a tiež Slovensků republiku. Tie sú v súčasnosti pevne etablované na českom i slovenskom trhu, majú široký okruh priaznivcov a sú základnými piliermi sortimentu firmy High-End Audio Studio. V priebehu ďalších rokov sa rozšíril počet distribuovaných značiek na ucelený sortiment produktov z širokého spektra audiovizuálneho trhu.

Aktuálne je hlavnou činnosťou spoločnosti High-End Audio Studio distribučný a veľkoobchodný predaj značiek, ktoré sú uvedené v odkaze PRODUKTY na týchto stránkach. Tu je tiež uvedený zoznam plne informovaných predajcov jednotlivých značiek. S väčšinou produktov je tiež možné sa zoznámiť v našom posluchovom štúdiu. Tu Vám budú poskytnuté všetky podrobné informácie a dostanete odporúčanie na vhodné odborníky a systémové integrátory z radov našich predajcov.