Heil AMT

O Firmě Heil AMT

Společnost Precide, vyrábějící reproduktory značky Heil A.M.T. byla založena v 1974 jako distribuční společnost pro několik amerických značek v Evropě. Mezi nimi byl i reproduktor vynalezený Dr. Oscarem Heilem vyráběný v USA. Jeden ze zakladatelů společnosti Precide, Martin Dürrematt, hovoří o vzniku a působení společnosti: "Společně s Oscar Heilem jsme se účastnili mnoha výstav a tiskových konferencí. Nejprve má část účasti spočívala v tom, abych pouze překládal všechny technické materiály k práci Oscara Heila. Později tato naše spolupráce přerostla v hluboké přátelství, které napomohlo vzniknout mnoha zajímavým konstrukcím. Díky této spolupráci jsem měl příležitost se hodně naučit, speciálně věci týkající se reproduktorů a techniky, která je užívaná pro převod elektrických signálů do mechanických pohybů. Oskar Heil mě také naučil hodně o vlastnostech lidského sluchu a cestě zvuku do mozku.


Historie značky Hiel A.M.T.

V roce 1985 Oscar Heil přišel s ideou na výrobu nového typu reproduktoru, fungujícím na principu jeho stávajícího Air Motion Transformer, avšak s několika podstatnými inovacemi, které ho činily podstatně lepším. Jelikož společnost Precide dovážela několik značek reprosoustav do Švýcarska, bylo jasné, že by bylo poměrně obtížné spustit výrobu tohoto nového typu reproduktoru. Oskar Heil tedy zkusil vyrábět svůj reproduktor se dvěma společnostmi v Německu, nicméně, v obou případech, němečtí výrobci chtěli sami určovat jak by měl znít a spolupráce mezi nimi tím pádem uvízla na mrtvém bodě. V roce 1987 představil první funkční prototyp svého reproduktoru Martinovi Dürrenmattovi a jeho manželce, aktivní houslistce. Oba byli tak ohromeni zvukem tohoto reproduktoru, že se dohodli i přes předchozí negativní postoj na zahájení spolupráce. Dr. Oscar Heil se pak aktivně účastnil v sídle firmy Precide, ve švýcarském městě Morbio, na prvních krocích přípravy výroby A.M.T. reproduktorů. Nicméně trvalo ještě tři roky, než design a zvuk reprosoustav pojmenovaných Kithara dospěl k standardu, kdy všichni souhlasili, že tento produkt může jít do výroby. Na počest Oskara Heila byla zaregistrovaná značka "Heil - Air Motion Transformer" v Evropě.


Současná produkce

V roce 1993 firma začala vyrábět reproduktory Aulos, do kterých Oscar Heil navrhl zcela nový typ reproduktoru. Tento reproduktor je díky své velikosti stále velmi dobře přijímán audiofily i kritikou ve všech zemích světa. Aktuální podoba reprosoustav Aulos je již několikrát inovována, řadu rozšířila podlahová reprosoustava Syrinx. Nicméně konstrukce reproduktoru, tak jak jí vymyslel Oscar Heil je s výjimkou malých konstrukčních úprav stále stejná. Taktéž legendární model reprosoustav Kithara již prošla mnoha inovacemi. Nicméně původní zvuková idea je zcala bezezbytku i v aktuálních verzích zachována.

Je velmi důležité uvědomit si, že reproduktory značky Heil A.M.T. jsou extrémně citlivé na kvalitu celého reprodukčního řetězce a také použitých reproduktorových kabelů. Z tohoto důvodu je nutný velmi uvážený výběr hlavně výkonového zesilovače. Všechny reproduktory Heil A.M.T. vykazují nejlepší výsledky pochopitelně ve spojení s elektronkovými zesilovači. Proto je vhodné před nákupem těchto reprosoustav provést důkladné otestování případné kombinace, což je nejvhodnější provést u některého z prodejců značky Heil A.M.T. 


produkty

  • Reprosoustavy